Конструювання меблів – основні правила

При конструюванні меблів, складальних одиниць і виробів з деревини необхідно керуватися функціональними, конструктивними, техніко – економічними і естетичними правилами і вимогами.

Конструктивні вимоги передбачають проектування і виготовлення довершеної конструкції меблів, досягнення її простоти, стійкості і міцності виробу, технологічності, експлуатаційної надійності і раціонального використання сировини і матеріалів. Міцність конструкції, її довговічність, матеріаломісткість і маса залежать від вибору матеріалів, перетинів деталей, їх взаємного сполучення і заданого терміну служби.

Функціональні вимоги передбачають проектування і виготовлення столярних виробів (меблів), які по своїй номенклатурі, формі, розмірам, ступеню забезпечення необхідних зручностей, взаємозв’язки виробів в загальному ансамблі задовольняли б сучасним потребам людини. Комплекс функціональних вимог базується на даних антропометрії, фізіології і гігієни, інженерної психології.

Техніко – економічні вимоги визначають економічність конструкції, характер виробництва (одиничне, серійне, масове), технологію, ступінь стандартизації, нормалізації і уніфікації вузлів і деталей у виробі. Меблі повинні конструюватися з сучасних матеріалів і бути технологічні, тобто відповідати індустріальним методам їх виробництва. При проектуванні виробів повинна бути передбачена максимальна уніфікація деталей і вузлів і розбірність конструкції. Меблі повинні зберігати свою міцність в процесі експлуатації і відповідати вимогам діючих стандартів і іншої нормативної документації. Технічні вимоги до меблів регламентовані.

Естетичні вимоги пред’являються до меблів для досягнення гармонійного поєднання в них красивих, зручних, доцільних, простих і лаконічних форм. Естетичність меблів і їх сучасність визначаються функціональною досконалістю, єдністю форм, конструкції, матеріалу і технології і залежать від обробки, яка надає виробу закінчений вигляду, виявляє переваги матеріалів, забезпечує цілісність сприйняття форми, її гармонійність.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *