Класифікація меблів

Класифікація – розподіл предметів, зокрема столярних виробів, по класах, типах, видах залежно від їх загальних ознак.

В основу класифікації меблів покладений принцип розмежування їх за наступними основними ознаками: експлуатаційними, функціональними, конструктивно – технологічними і по характеру її виробництва.

За експлуатаційною ознакою (призначенню) меблі можуть бути розділені на групи: для житлових будівель; (побутову) для адміністративно – громадських будівель, для транспорту і для медичних установ.

Побутові меблі, призначені для устаткування житлових будівель міського і сільського типів, характеризуються широкою номенклатурою, визначаються складом сім’ї, і функціональним призначенням приміщень, обумовленим трудовими і побутовими процесами. Номенклатура меблів для гуртожитків різних типів, туристичних баз, пансіонатів, готелів і ін. обмежується доцільним мінімумом, раціональністю і т.п.

Під номенклатурою меблів розуміється склад виробів для меблювання приміщень певного призначення. Номенклатура меблів, так само як і її конструкція і форми, постійно оновлюється. У номенклатуру меблів входять сотні найменувань наборів, гарнітурів і окремих виробів реставрація меблів виїзд майстра.

За функціональною ознакою можна виділити наступні групи меблів: меблі для сидіння, меблі для лежання, меблі – підставка, меблі – сховище, комбіновані меблі і ін.

По конструктивно – технологічній ознаці меблі можуть бути щитові і рамкові конструкції, корпусні, збірно – розбірні, нерозбірні, вбудовані, трансформовані, універсально – збірні, секційні, навісні, гнуті, гнуто – клеєні, плетені і ін.

Залежно від призначення і конструкції столярні вироби виготовляються з деревини і часто із застосуванням полімерних матеріалів і металу. По характеру виробництва меблі розділяють на одиничні, серійні, масові.

Одиничні меблі виготовляються в кількості одного або декількох комплектів. Ці меблі призначені для проведення різних випробувань в базових лабораторіях організації – розробника на відповідність показників надійності і довговічності встановленим нормативам, для загальної художньо – конструкторської оцінки, визначення ступеня технологічності її виготовлення і ін.

Серійні меблі виготовляються крупними партіями (серіями). Випуск серій може через певний час повторитися.

Масові меблі виготовляються безперервно протягом тривалого часу, у великій кількості.